GEENSCHULDEN.NL
Hulpverlening bij problematische schulden

Omgaan met schulden

In de schulden? U bent niet de enige. Op zich hoeft een schuld geen probleem te zijn, zolang u in staat bent om de schuld op tijd af te lossen. Erkennen dat u schulden heeft is de eerste stap naar een schuldenvrij leven.

Zoeken


Schulden in het nieuws

Rood staan gaat sneller BKR-registratie opleveren

Volgens het BKR heeft momenteel 1 op de 5 huishoudens in Nederland te maken met problematische schulden. In veel gevallen is sprake van .

Ook kleine schulden kun je niet verbergen voor de BKR

Zes vragen over Bureau Krediet Registratie Korte kredieten vanaf 250 euro worden per december ook geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie .

Rood staan levert BKR-registratie op

.

Deurwaarder uit Twente is het eerste 'sociale incassokantoor' van het land

Volgens Hesseling is daar bij GLN sprake van, onder het mom 'voorkomen is beter dan genezen'. ,,Als mensen in de schulden dreigen te komen, .

Rood kunnen staan en 7 andere redenen waardoor je een lagere hypotheek krijgt

Door de aanscherping van de registratie van leningen bij het Bureau Kredietregistratie komen ook kleinere schulden in het vizier van .


Hulpverlening bij problematische schulden

diep in de schuldenEen schuldhulpverlener of schuldbemiddelaar is een persoon die zich bezig houdt met het oplossen van problematische schulden van particulieren of bedrijven. Problematische schulden zijn schulden waarvan de afgesproken verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. De schuldhulpverlener tracht door schuldbemiddeling of schuldsanering de schuldproblemen op te lossen. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden. In de eerste plaats zal worden onderzocht of de schulden kunnen worden afbetaald op de afgesproken wijze, nadat maatregelen zijn genomen die dat mogelijk maken. Deze maatregelen zijn te verdelen in twee groepen: inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen.

Schuldhulpverleners werken bij particuliere organisaties, zoals stichtingen voor schuldhulp en budgetbeheer en commerciŽle schuldhulporganisaties en bij door de overheid gefinancierde instellingen zoals kredietbanken. Een schuldhulpverlener moet beschikken over kennis van de faillissementwet, maar belangrijker nog is dat zij of hij aan de mensen aan wie hulp wordt verleend de kennis kan overbrengen om verstandig met geld om te gaan.

Als de schuldhulpverlener er niet in slaagt de schuldproblemen op te lossen kan hij de schuldenaar helpen een beroep te doen op de WSNP.


Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

schuld saneringDe Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is aan aanvulling op de faillissementswet en biedt burgers met financiŽle problemen een extra mogelijkheid naar een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist in dit geval over het doorgaan van de sanering en de hoogte van de aflossingscapaciteit. Ook de duur van de sanering wordt door de rechter vastgesteld. De sanering neemt tussen de 36 en de 60 maanden in beslag. Heel belangrijk is het dat uw schulden te goeder trouw zijn ontstaan (dus geen fraude en niet lenen terwijl u weet dat u de lening niet kunt aflossen). Ook dient het minnelijk traject, dat waar de stichting zich sterk voor maakt, te zijn mislukt.

De wet is niet bedoeld als "straf". Al lijkt dit wellicht zo omdat u wel een bewindvoerder die uw post doorneemt voordat u haar ontvangt krijgt toegewezen door de rechter. Ook komt uw naam in de krant en op internet. De bewindvoerder wordt aangesteld om er op toe te zien dat u de afspraken nakomt, zodat de crediteuren (schuldeisers) het meest haalbare ontvangen.

Het minnelijk traject zorgt voor minder druk op de rechterlijke macht en biedt de schuldeisers, indien goed nagevolgd, meer kans op een redelijke aflossing dan de WSNP in onze optiek. Daarom maakt de Stichting Schuldenhulp zich sterk voor het minnelijk traject.